Visar 20 resultat

 • Filters
 • Sortera efter

Luftrenare


Ta ett djupt andetag och tänk på vad som finns i luften som du just andades in. Oavsett var du är så är luften fylld med små partiklar som du inte kan se: damm, pollen, bakterier, aerosoler med mera. Varje dag tar vi i genomsnitt 10 000 andetag, så det är inte konstigt att vi blir påverkade av luften omkring oss. Tänk då hur det är på en byggarbetsplats. Luften vi andas är avgörande för vår hälsa och speciellt om man arbetar i tuffa miljöer som t.ex. inom byggindustrin.
Våra lungor är känsliga organ och om vi blir utsatta för stora mängder mikropartiklar som sätter sig längst in i lungorna (de så kallade alveolerna), blir vi sjuka. Inom byggindustrin tampas man med Asbest, kvarts, fint betongdamm, mögel och mycket mer. Detta kräver effektiva luftrenare och stoftavskiljare med filter som klarar av att filtrera bort det skadliga dammet.
Användningsområden
En luftrenare kan begränsa damm från att spridas till angränsande rum och kan även rena luften helt i ett rum. En luftrenare bör alltid användas tillsammans med en stoftavskiljare. En stoftavskiljare transporterar bort stora mängder damm, det tyngre dammet. Utförliga tester och dokumentation visar på att dammsugaren tar 70% av dammet. Resterande 30% flyger ut i luften eller stannar på golvet därför är luftrenarens uppgift är att ta hand om det luftburna dammet.
Skapa undertryck
När man placerar en luftrenare i en dörröppning skapar man ett undertryck i rummet. Den dammiga luften går genom filtret och ren luft rusar in och på så vis så undviker man dammspridning till angränsande rum.
Skapa cirkulation
Genom att stänga dörrar och ventiler, kan du cirkulera luften i rummet och på så vis rena luften helt från luftburet damm.
Sila
Silas luftrenare är konstruerade med din säkerhet och vardag i fokus. Därför är HEPA-filtret av H13-klass fastskruvat och maskinen designad efter en två-lagers princip. Grovfilterluckan skyddar HEPA-filtret samtidigt som luckan gör grovfilterbytet effektivt. Silas patenterade Saneringsram sparar tid och pengar när du bygger tillfälliga arbetszoner.
 • 2,730 kr3,950 kr

  Evakueringsslang.

  • Tål ett kontinuerligt värmeflöde på upp till 125 grader.
  • Insydd skarvring med spännband.
  • Möjlighet finns att bygga ihop flera slangar på trycksidan, på sugsidan behövs ett skarvdon så att inte slangen drar ihop sig.

   

  Americ evakueringsfläktar.
  Evakueringsfläktar används idag på många platser så som i gruvor, bergrum, tunnlar, byggarbetsplatser eller inom offshore shipping. Arbetsplatser där det finns damm, radon, avgaser och där en god luftväxling är ett måste.

  Damm, gaser och obehagliga lukter är ett arbetsmiljöproblem och ska tas på största allvar även om det inte alltid syns. Lösningen är effektiva fläktar och luftrenare. Americ’s fläktar skapar ett över- eller undertryck och därmed optimal växling av luften. SILA’s luftrenare eliminerar hälsovådligt damm.

  Med tanke på de krävande miljöer en evakueringsfläkt ska fungera i har Americ fokuserat på robusta och
  lätta produkter. Dubbelhöljet i polyeten gör fläktarna slagtåliga och idealiska i tuffa riv- och
  renoveringsmiljöer. Motorerna har hög prestanda och är utprovade för att tåla hård påfrestning. Evakueringsfläktar kan behöva gå oavbrutet under mycket långa perioder och Americ’s produkter har gång på gång visat sig hålla för det.

  AVAILABILITY: In stock

 • 6,900 kr

  VAF-1500 – Robust och lätt evakueringsfläkt med ett luftflöde på 1 310 m3/h. Dubbelhöljet i polyeten gör fläkten slagtålig och idealisk i tuffa riv- och renoveringsmiljöer. Motorn har hög prestanda och utprovad för att tåla hård och lång påfrestning.

  • Effekt: 330W
  • Luftflöde: 1 310 m3/h

  Americ evakueringsfläktar.
  Evakueringsfläktar används idag på många platser så som i gruvor, bergrum, tunnlar, byggarbetsplatser eller inom offshore shipping. Arbetsplatser där det finns damm, radon, avgaser och där en god luftväxling är ett måste.

  Damm, gaser och obehagliga lukter är ett arbetsmiljöproblem och ska tas på största allvar även om det inte alltid syns. Lösningen är effektiva fläktar och luftrenare. Americ’s fläktar skapar ett över- eller undertryck och därmed optimal växling av luften. SILA’s luftrenare eliminerar hälsovådligt damm.

  Med tanke på de krävande miljöer en evakueringsfläkt ska fungera i har Americ fokuserat på robusta och
  lätta produkter. Dubbelhöljet i polyeten gör fläktarna slagtåliga och idealiska i tuffa riv- och
  renoveringsmiljöer. Motorerna har hög prestanda och är utprovade för att tåla hård påfrestning. Evakueringsfläktar kan behöva gå oavbrutet under mycket långa perioder och Americ’s produkter har gång på gång visat sig hålla för det.

  AVAILABILITY: In stock

 • 7,900 kr

  VAF-3000 – Robust och lätt evakueringsfläkt med ett luftflöde på 4 200 m3/h. Dubbelhöljet i polyeten gör fläkten slagtålig och idealisk i tuffa riv- och renoveringsmiljöer. Motorn har hög prestanda och utprovad för att tåla hård och lång påfrestning.

  • Effekt: 670W
  • Luftflöde: 4 200 m3/h

  Americ evakueringsfläktar.
  Evakueringsfläktar används idag på många platser så som i gruvor, bergrum, tunnlar, byggarbetsplatser eller inom offshore shipping. Arbetsplatser där det finns damm, radon, avgaser och där en god luftväxling är ett måste.

  Damm, gaser och obehagliga lukter är ett arbetsmiljöproblem och ska tas på största allvar även om det inte alltid syns. Lösningen är effektiva fläktar och luftrenare. Americ’s fläktar skapar ett över- eller undertryck och därmed optimal växling av luften. SILA’s luftrenare eliminerar hälsovådligt damm.

  Med tanke på de krävande miljöer en evakueringsfläkt ska fungera i har Americ fokuserat på robusta och
  lätta produkter. Dubbelhöljet i polyeten gör fläktarna slagtåliga och idealiska i tuffa riv- och
  renoveringsmiljöer. Motorerna har hög prestanda och är utprovade för att tåla hård påfrestning. Evakueringsfläktar kan behöva gå oavbrutet under mycket långa perioder och Americ’s produkter har gång på gång visat sig hålla för det.

  AVAILABILITY: In stock

 • 29,900 kr

  VAF-8000 – Robust och lätt evakueringsfläkt med ett luftflöde på 12 460 m3/h. Dubbelhöljet i polyeten gör fläkten slagtålig och idealisk i tuffa riv- och renoveringsmiljöer. Motorn har hög prestanda och utprovad för att tåla hård och lång påfrestning.

  • Effekt: 3700W
  • Luftflöde: 12 460 m3/h

  Americ evakueringsfläktar.
  Evakueringsfläktar används idag på många platser så som i gruvor, bergrum, tunnlar, byggarbetsplatser eller inom offshore shipping. Arbetsplatser där det finns damm, radon, avgaser och där en god luftväxling är ett måste.

  Damm, gaser och obehagliga lukter är ett arbetsmiljöproblem och ska tas på största allvar även om det inte alltid syns. Lösningen är effektiva fläktar och luftrenare. Americ’s fläktar skapar ett över- eller undertryck och därmed optimal växling av luften. SILA’s luftrenare eliminerar hälsovådligt damm.

  Med tanke på de krävande miljöer en evakueringsfläkt ska fungera i har Americ fokuserat på robusta och
  lätta produkter. Dubbelhöljet i polyeten gör fläktarna slagtåliga och idealiska i tuffa riv- och
  renoveringsmiljöer. Motorerna har hög prestanda och är utprovade för att tåla hård påfrestning. Evakueringsfläktar kan behöva gå oavbrutet under mycket långa perioder och Americ’s produkter har gång på gång visat sig hålla för det.

  AVAILABILITY: In stock

 • 9,200 kr

  Troligtvis den smartast konstruerade luftrenaren på marknaden. För att ta så lite plats som möjligt i en dörröppning, är den byggd på höjden och har även en stor filteryta för att vara så effektiv som möjligt. Med 600 m3/h är den perfekt för mindre rum som t.ex badrum. Den klarar av rum upp till 23 m2*. Sila 600A3 har två utblås som gör att du både kan leda ren luft tillbaka till ditt arbetsområde och dels kan leda ut luft för att skapa ett undertryck. Maskinens släta sidor gör att den är enkel att hålla ren. Sila 600A3 är staplingsbar vid användning och förvaring. Utrustad med filterindikator och timräknare.

  Som tillbehör finns den patenterade Saneringsramen, frontstos, saneringsstos, utblåskit och engångsslang.

  *Beräknat på en takhöjd med 2,5 m och en luftomsättning på 10 gånger per timme.

  • Troligtvis den smartast konstruerade luftrenaren på marknaden.
  • Stor filterarea för maximal effektivitet.
  • Utrustad med filterindikator & timräknare.

  AVAILABILITY: In stock

 • 12,900 kr

  Sila 1000A3 har en kapacitet på 1000 m3/h, vilket gör att den klarar stora rum, upp till 40 m2*. Insuget där grovfilter och HEPA-filter sitter, är väl tilltaget, vilket gör att du kan arbeta länge innan filtret sätter igen. HEPA-filtret är av H13-klass och 7,7 m2 stort. Maskinens släta sidor gör att den är enkel att hålla ren. Sila 1000A2 är staplingsbar vid användning och förvaring. Utrustad med filterindikator och timräknare. Som tillbehör finns den patenterade Saneringsramen, frontstos, saneringsstos, utblåskit och engångsslang.

  *Beräknat på en takhöjd med 2,5 m och en luftomsättning på 10 gånger per timme.

  • Troligtvis den smartast konstruerade luftrenaren på marknaden.
  • Stor filterarea för maximal effektivitet.
  • Utrustad med filterindikator & timräknare.

  AVAILABILITY: In stock

 • 24,950 kr

  Sila 2000A3 har en kapacitet på 2000m3/h vilket gör att den klarar mycket stora rum, upp till 80 m2*. Utrustad med en grovfilter-lucka som gör grovfilterbytet snabbt och enkelt samtidigt
  som luckan skyddar HEPA-filtret mot stötar och slag. Sila 2000A3 är försedd med stora hjul och ett höj- och sänkbart handtag, så att du enkelt kan transportera den. Vid transport kan du  lägga maskinen ner, störtbågen skyddar motor och elektronik. Maskinens släta sidor gör att den är enkel att hålla ren. Med steglös hastighet och filtervakt kommer du ha full kontroll över
  flödet och eventuellt undertryck Utrustad med filterindikator och timräknare. Som tillbehör finns den patenterade Saneringsramen, frontstos, saneringsstos, utblåskit och engångsslang.

  * Beräknat på en takhöjd med 2,5 m och en luftomsättning på 10 gånger per timme.

  • Troligtvis den smartast konstruerade luftrenaren på marknaden.
  • Stor filterarea för maximal effektivitet.
  • Utrustad med filterindikator, timräknare & steglös hastighet.

  AVAILABILITY: In stock

 • 49,250 kr

  SILA 5000A3 har en kapacitet på 4000 m3/h vilket gör att den klarar mycket stora rum, upp till 160 m2* samt stora mängder damm. Maskinen är utrustad med två stycken HEPA-H13 filter på totalt 26,86 m2 satta på höjden. Den unika konstruktionen gör att det övre filtret blir mindre
  belastat med tungt damm vilket förlänger luftrenarens kapacitet. Tack vare att maskinen har två stycken utblås, kan man både skapa undertryck samtidigt som man kan cirkulera luften. Trots maskinens höga kapacitet förbrukar den endast 2 x 500 Watt. Utrustad med filterindikator och timräknare.

  *Beräknat på en takhöjd med 2,5m och en luftomsättning på 10 gånger per timme.

  • Troligtvis den smartast konstruerade luftrenaren på marknaden.
  • Stor filterarea för maximal effektivitet.
  • Utrustad med filterindikator, timräknare & steglös hastighet
  • Klarar av rum upp till 160 m2.

  AVAILABILITY: In stock

 • 690 kr

  Engångs grovfilter till SILA 600A3. 20st/förpackning.

  AVAILABILITY: In stock

 • 540 kr

  Tvättbara grovfilter till SILA 600A3. 5st/förpackning

  AVAILABILITY: In stock

 • 780 kr

  Engångs grovfilter till SILA 1000A3. 20st/förpackning.

  AVAILABILITY: In stock

 • 720 kr

  Tvättbara grovfilter till SILA 1000A3. 5st/förpackning.

  AVAILABILITY: In stock

 • 950 kr

  Engångs grovfilter till SILA 2000A3/5000A3. 20st/förpackning.

  AVAILABILITY: In stock

 • 850 kr

  Tvättbara grovfilter till SILA 2000A3/5000A3. 5st/förpackning.

  AVAILABILITY: In stock

 • 1,770 kr

  HEPA-filter till SILA 600 A2/A3.

  AVAILABILITY: In stock

 • 2,090 kr

  HEPA-filter till SILA 1000A2 / A3.

  AVAILABILITY: In stock

 • 3,100 kr

  HEPA-filter till SILA 2000A2/A3 & 5000A2/A3.

  AVAILABILITY: In stock

 • 1,200 kr

  Saneringsram till SILA 600A3.

  AVAILABILITY: In stock

 • 1,750 kr

  Saneringsram till SILA 1000 A3.

  AVAILABILITY: In stock

 • 1,990 kr

  Saneringsram till SILA 2000A3 & 5000A3.

  AVAILABILITY: In stock

No products were found matching your selection.

Navigation
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories